Biuro projektów - Archus AudioART - Kazimierz GRYT
   architekt Mikołów           www.mikolow-architekt.pl       www.archus-audioart.pl


PPHU ARHUS-AUDIOART jest firmą projektową zajmującą się szeroko rozumianym projektowanie architektoniczno-budowlanym.
Terenem naszej działalności jest Województwo Śląskie, a szczgólnie powiat Mikołowski (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Wyry, Gostyń).
Współpracujemu z lokalnymi firmami geodezyjnymi, geologicznymi, budowlanymi. Gwarantuje to szybkie i skutecznie przeprowadzenie procesu inwestycyjnego poprzez procedury formalno-prawne, jak i sam etap realizacji inwestycji
Zajmujemy się kompleksową obsługę klienta zainteresowanego realizacją inwestycji. Współpracujemy z klientem na wszelkich etapach inwestycji. Reprezentujemy Inwestora w załatwianiu formalności administracyjnych, kontaktowaniu z wykonawcami i potencjalnymi klientami.
Budownictwo indywidualne, wielorodzinne, przebudowy, inwentaryzacje, kolorystyki, mała architektura, aranżacja placów, ogrodów, projekty wnętrz.

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG:

• Wyszukiwanie terenów bądź budynków.
• Analiza przydatność terenów pod wymaganą zabudowę, przeprowadzanie wywiadów związanych z możliwościami zabudowania terenu, uwarunkowanymi przepisami prawa a w szczególności zapisami Planów Zagospodarowania Przestrzennego, uzbrojenia, oraz warunków technicznych przyłączenia do sieci.
• Szacowanie wartości terenów i nieruchomości.
• Wykonywanie inwentaryzacji budowlanych, wraz z dokonaniem ekspertyz technicznych, ocen przydatności do rozbudowy/przebudowy .
• Szacowanie wartości nieruchomości budowlanych w oparciu o inwentaryzację budowlaną, oraz metody kosztorysu odtworzeniowego, stopnia amortyzacji.
• Pomoc przy zawieraniu umów kupna-sprzedaży terenów i budynków.
• Przegotowywanie ofertowych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych na zamówienie Inwestorów.
• Sporządzanie szczegółowych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych, w oparciu o analizę potrzeb, wizualizacje, oraz szacowanie kosztów inwestycji.
• Współpraca z klientem na etapie pozyskiwania kredytu bankowego
• Opracowanie dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych.
• Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i ofertowych (ślepych).
• Realizowanie obiektu, remontów.
• Nadzór budowlany inwestorski, bądź autorskich.
• Sporządzanie koncepcji ofertowych dla potencjalnych najemców przyszłych inwestycji, obejmujących stronę graficzną i wizualizacje.
• Opracowanie świadectw energetycznych obiektów budowlanych
• Prowadzenie przeglądów okresowych obiektów, książek obiektów budowlanych w oparciu o zlecenie.
• Uczestniczenie w konkursach architektonicznych.
• Opracowanie materiałów przetargowych, oraz przystępowanie do przetargów zgodnie z procedurami o Zamówieniach publicznych.
OFERTA PRACOWNI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacje projektowe w zakresie:

* projekty koncepcyjne,
* projekty budowlane,
* projekty wykonawcze,
* dokumentacje powykonawcze,
* nadzór autorski.

Zajmujemy się projektowaniem: obiektów jedno i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, wnętrz prywatnych, wnętrz użyteczności publicznej, zagospodarowania terenów, elementów małej architektury. Zakres projektu zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.
Dokumentację projektową realizujemy w zakresie: projekty koncepcyjne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, dokumentacje powykonawcze, nadzór autorski. W zależności od indywidualnych potrzeb istnieje możliwość zlecenia usługi składającej się z dowolnie wybranych elementów zamieszczonych powyżej.
Indywidualna wycena opracowania. Cenę ostateczną okreslamy po wykonaniu koncepcji.


KONTAKT:
  • telefoniczny 601-497-694
  • e-mail: archus-audioart@wp.pl
  • adres pracowni: 43-190 Mikołów, oś Kochanowskiego 16/51
spotkania proszę ustalić telefonicznie

BIURO PROJEKTÓW - PRACOWNIA PROJEKTOWA - BIURO ARCHITEKTONICZNE - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT - ARCHITEKCI - PROJEKTANT - PROJEKTANCI - ARCHITEKTURA - BUDOWNICTWO - MIKOŁOW - KATOWICE